Tag Archives: ซื้อรองเท้าหัวเหล็ก

ภัยกับการป้องกันตัวด้วยรองเท้าหัวเหล็ก

อุบัติเหตุนั้นเป็นเหตุเกิดเหตุการณ์ที่มีขึ้นได้อย่างไม่คิดมาก่อน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแด่ร่างกายและทรัพย์สินหรือเปล่าก็ตาม เรียกว่า อุบัติเหตุ แต่ถ้าหากว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้เกิดโทษเราเรียกว่า อุบัติภัย และสิ่งนึงที่จะสามารถป้องกันภัยต่างๆได้ จากการเกิดอุบัติเหตุนี้ก็คงเป็นอุปกรณ์นิรภัย อาทิเช่น รองเท้าหัวเหล็ก ชนิดของรองเท้านิรภัยสามารถแยกประเภทของรองเท้านิรภัยที่ใช้ในการคุ้มกันอันตรายต่างๆ ตามลักษณะการใช้งานได้ 4 ประเภทดังต่อไปนี้ รองเท้าหัวเหล็กหรือรองเท้าหนังหัวโลหะ รองเท้าหัวเหล็กประเภทนี้เป็นที่นิยมใช้ในประเทศเรามาก ใช้ในการป้องกันสิ่งของกระแทก ข้าวของหล่นทับ รองเท้าหัวเหล็กเป็นรองเท้าหุ้มส้น หุ้มข้อ หรือหุ้มแข็ง มีเหล็กหัวบัว(หัวโลหะ) ครอบปกป้องบริเวณนิ้วเท้าทั้งหมด รองเท้านิรภัยที่มีแผ่นเหล็กรองที่ฝ่าเท้าจะใช้สำหรับงานซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับของมีคมบาด หรือแทงลอดทะลวงใต้ฝ่าเท้าขึ้นมา ส้นรองเท้ากับพื้นรองเท้าโดยมากเป็นดอกไม่ก็ลายพื้นยางเพื่อกันลื่นไถล ล้ม รองเท้าหัวเหล็กนี้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตามความทนทานต่อแรงกดพร้อมกับแรงปะทะที่บริเวณเหล็กหัวบัว รองเท้าหัวเหล็กที่ใช้ในโรงหลอมและหล่อโลหะ รองเท้าหัวเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมประเภทนี้ เหมาะเป็นรองเท้าหัวเหล็กที่ทำจากสิ่งของกันความร้อนได้ ส่วนบนของรองเท้าหัวเหล็กควรจะมีการคลุมแถวขาให้สูงขึ้นมา เพราะป้องกันการกระเด็นหรือตก จากโลหะเหลวที่หลอมละลาย รองเท้าหัวเหล็กสำหรับงานที่เกี่ยวพันกับงานกระแสไฟฟ้า รองเท้าหัวเหล็กประเภทนี้ต้องมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ดี … Continue reading

Posted in สินค้า | Tagged , , | Comments Off on ภัยกับการป้องกันตัวด้วยรองเท้าหัวเหล็ก