ตั้งชื่อลูกอย่างไรให้เข้าท่าเข้าทาง

สมญานามถือได้ว่าเป็นข้อสำคัญอย่างยิ่งตั้งแต่กำเนิด เมื่อแม้ว่าลาจากโลกนี้ไป นามของคนดีก็ยังจะคงจาลึกไว้ในความจำของมวลชน พ่อคุณแม่จึงต่างเตรียมที่จะตั้งชื่อลูกน้อยของตัวเองตั้งแต่ยังไม่ออกจากท้องเลยทีเดียว บ้างให้บรรพชิตท่านตั้งให้ บ้างให้ผู้อาวุโสผู้แก่ภายในบ้านตั้งให้ นั้นแสดงถึงความสำคัญของนามที่มีต่อคนเราเสมอมา ในการตั้งชื่อลูกในสมัยเก่าจวบจนกระทั่งยุคปัจจุบันได้มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง และมีแบบอย่างที่มากมายเพิ่ม ซึ่งในแต่ละแบบอย่างก็มีหลักถือมั่นทำที่แปลกกันตามแหล่งที่อยู่ และแนวคิดที่ควรกระทำดำเนินต่อกันมา โดยทั้งหมดต่างต้องประสงค์ให้เกิดความเป็นมิ่ง เป็นที่นิยมเชิดชูยกย่อง และความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองกับชีวิตของลูกเต้าน้อยเอง

การกำหนดชื่อในปัจจุบัน ชื่อที่พบส่วนมากจะเป็น 2 พยางค์ขึ้นไป ภาษาที่ใช้ในการตั้งชื่อนิยมใช้ภาษาบาลีสันสกฤตเป็นอย่างมาก นอกนั้นเป็นภาษาไทย และภาษาบาลีสันสกฤตปะปนภาษาไทย ยิ่งไปกว่านี้ก็ยังนิยมเลือกสรรชื่อที่มีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนบุคคลอื่น จึงปรากฏชื่อที่มีรูปลักษณ์ทางภาษาผิดแผกแตกต่าง หรือว่ามีมากมายพยางค์มากกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยนัยของชื่อจะลดความนิยมชื่อที่มีความหมายเป็นรูปธรรม และมีความหมายเป็นนามธรรมเพิ่มมากขึ้น เช่นชื่อที่มีความหมายแสดงอำนาจวาสนา ความเจริญก้าวหน้า ความสำเร็จ ความสวยงาม หรือศิริมงคล สังเกตได้ว่าระหว่างแต่ละกาลสมัยชื่อของชาวไทยมีจำนวนพยางค์เพิ่มขึ้น หรือยาวขึ้น เหตุสำคัญมาจากการเพิ่มปริมาณกลุ่มชน เมื่อกลุ่มชนใหญ่ขึ้น ประชาชนพลเมืองมากขึ้น นามย่อมมีโอกาสซ้ำกันเพิ่มมากขึ้น และเนื่องมาจากนามมีขึ้นเพราะเหตุจำเป็นในการติดต่อสื่อสารให้สะดวกและถูกต้อง จึงต้องมีนามที่บ่งชี้เฉพาะลงไปเพื่อระบุการเรียกชื่อตัวกันชัดเจนไม่ยุ่งวุ่นวาย การตั้งชื่อให้ยาวขึ้นจึงเป็นทางออกหนึ่ง เว้นแต่ว่าการกำหนดชื่อให้ยาวขึ้นแล้ว การตั้งชื่อให้แหวกแนวใหม่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพื่อเลี่ยงการเรียกชื่อซ้ำ ซึ่งพบเยอะขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงปัจจุบัน ความสลักสำคัญอยู่ที่จะชี้ให้เห็นลักษณะเป็นหน้าเป็นตาของผู้เป็นความเป็นเจ้าของชื่อให้เป็นที่รู้จักจำได้ เช่น เสียงพิสดาร สะกดแปลก ฯลฯ ดังนั้นแม้กระนั้นจะมีควาหมาย หรือมีความหมายจึงไม่น่าจะถือเป็นสิ่งสำคัญ

This entry was posted in สุขภาพ and tagged , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.